• TH Lift doo
  • TH Lift doo
  • TH Lift doo
Previous Next

Liftovi

Milioni ljudi koriste naše proizvode svaki dan. Liftove i gelenderske stolice, pokretne stepenice i trake garantuju komforan i bezbedan transport ljudi i dobara na javnim i privatnim lokacijama. Mostovi za ukrcavanje putnika dopunjuju naš proizvodni spektar i povećavaju udobnost putnika na putu od gejta do aviona.
Ova raznolikost proizvoda zna
či da ThyssenKrupp Elevator može ponuditi pravi transport za svaku situaciju.