• TH Lift doo
  • TH Lift doo
  • TH Lift doo
Previous Next

Proizvodi

Prostor za inovacije – Pokrećemo Arhitekturu

Visok kvalitet, blizina klijentu i sveobuhvatna usluga su sastavni delovi našeg višegodišnjeg uspeha, od planiranja do izvršenja. Pružamo i kompletan program isporuke.

  • Putničkih i teretnih liftova
  • Panoramskih liftova
  • Pokretnih stepenica i pokretnih traka
Download
   Liftovi Synergy BLUE
Synergy S1
Evolution BLUE
   Pokretne stepenice
   i trake
Velino
Tugela
Victoria
Orinoco

(Trenutno dostupno samo na engleskom jeziku.)

... i stalnu uslugu

  • Planiranja i konsultovanja
  • Montaže
  • Održavanja i modernizacije
  • Primanja hitnih poziva tokom 24 časa